W dniach 26 kwietnia 2010 roku pojawiły się nowe zaostrzenia w przypadku prowadzenia działalności medycznej. W ustawienia o zawodzie lekarza pojawiło się obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza z lekarz.iexpert.pl od odpowiedzialności cywilnej. To działanie zmusiło małe gabinety prywatne oraz lekarz na NFZ do zakupienia niezbędnej polisy. Na ten moment polisa nadal obowiązuje. Jest ona niezbędna dla każdego, kto wykonuje zawód lekarza. Do OC lekarza wliczamy także stomatologów.

Kiedy musisz zakupić ubezpieczenie albo je przedłużyć?

Ustawa o zawodzie lekarza jasno mówi o dniach posiadania wymaganego ubezpieczenia. Jeśli jesteś nowym lekarzem albo Twoja umowa się kończy następny dokument powinien być podpisany nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych. Dlatego jeśli masz jeden dzień od zakończenia umowy OC lekarza musisz szybko przedłużyć polisę na następny okres trwania.

Kogo nie chroni odpowiedzialność cywilna?

Kiedy Twoje ubezpieczenie jest ważne, a w czasie zawieszenia wykonywania zawodu na mocy ustaleń sądu wykonywałeś zabieg czy diagnozę pacjenta OC lekarza w żadnym stopniu Cię nie chroni. Jeśli popełnisz błąd nie masz prawa do żadnej pomocy ze strony ubezpieczyciela. Możesz za to liczyć na jeszcze większe konsekwencje prawne. Ta sama zasada działa w przypadku utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza. Sytuacja ta ma miejsce nawet wtedy, gdy prowadzić gabinet stomatologiczny.

Co obejmuje ubezpieczenie?

To rodzaj ochrony, który chroni lekarza przed szkodami w zakresie wykonywania czynności zawodowych. Lekarz ma prawo do pokrycia wyrządzonej szkody poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego bez możliwości jej regulacji. Obowiązkowe OC lekarza nie posiada widełek jeśli chodzi o zapłatę odszkodowań. Osoba w zawodzie lekarza nie ingeruję we wcześniej wyrządzoną szkodę i nie może naciskać na niższe świadczenie.

Tło zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com